Forsiden

Foreningens formål er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser med henblik på at styrke deres stilling som kulturinstitutioner.

Foreningen er opstillingsforum for de foreningsudpegede medlemmer af Københavns Kommunes arkivudvalg.

Foreningen skal desuden virke for udbygning af samarbejdet mellem de enkelte lokalhistoriske foreninger og arkiver, f.eks. ved udveksling af erfaringer og materiale og ved gennemførelse af fælles aktiviteter (møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlingskampagner, mv.).

Foreningen består af de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune.
Hver forening og arkiv har ét medlemskab.

Til foreningen kan associeres institutioner, organisationer, samarbejdspartnere, m.fl.
Disse ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret.

Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune