Medlemmer af SLAK

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev:  info.lhsbhu@gmail.com   Formand:Bo Öhrström bo.oehrstroem@gmail.com

Christianshavns Lokalhistoriske Forening: lokalarkivet@chrarkiv.dk

Islands Brygges lokalhistoriske Forening og Arkiv: Formand Sussie Paddison sussiepaddison@godmail.dk

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv: sydhavnen@outlook.dk
Formand: Søren Meyer sor1meyer@gmail.com

Nørrebro Lokalhistoriske Forening og arkiv: info@noerrebrolokalhistorie.dk

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv: info@sundbylokalhistorie.dk

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv: kontakt@valbylokalhistorie.dk

Vanløse Bydelshistoriske Arkiv: a.duhring@webspeed.dk

Vanløse Lokalhistoriske forening: slhnoe@gmail.com

Vesterbro lokalhistoriske Forening og  Arkiv, bestyrelsen@lokalhistorisk.dk

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv Formand: Anni Saxov anni@2100lokalhistorisk.dk

De enkelte lokalhistoriske foreninger og arkivers områder i Københavns Kommune

foreningsomraader

 1. Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev
 2. Christianshavns Lokalhistoriske Forening
 3. Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv
 4. Lokalhistorisk Arkiv Kongens Enghave
 5. Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
 6. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv
 7. Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv
 8. Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
 9. Østerbro Lokalhistoriske Forening, og Østerbro Lokalhistoriske Arkiv.
 10. Vanløse Lokalhistoriske Forening og Vanløse Byhistoriske Arkiv.
 11. Brønshøj Museums område er det oprindelige Brønshøj Sogn. Museet er kommunalt selvejende
 12. Der er ingen lokalhistoriske arkiver kun for Indre By

Skraveret områder beskæftiger begge naboforeninger sig  med, med forskellige vægtninger

Fælles område mellem Lokalhist  BR-HU-UTT og Lokalhist Østerbro Lokalhistoriske Forening

er Lundehus Sogn, dog er Danmark Pædagogiske Universitet 2400NV. og Lundehussøens Haveby 2900 Hellerup og derfor til Lokalhist  BR-HU-UTT.

Grænsen mellem Lokalhist BR-HU-UTT og Lokalhist VL 

er Slotherrensvej vest for Ålekistevej, og et område nord for Slotherrensvej  (del af Kirkestiens Villaby m.m.) øst for Ålekistevej hører til Vanløse. Grøndal hører til Lokalhist BR-HU-UTT med grænse til vestskellet af Ådalsvej ulige nr. så hele Randbølvej er Lokalhist VL.

Fællesområdet mellem Lokalhist V & VB

er Carlsberg, hvor Gamle Carlsberg vægter til VB og Ny Carlsberg vægter til V.

Fællesområde mellem Lokalhist V, VB & La KE: 

er Vestre Kirkegård og Vestre Fængsel m.m.

Søforterne Trekroner, Middelgrundsfortet og Flakfortet

hører til Christianshavn Lokalhistoriske Forening.

Grænserne er fastlagt efter samråd med de enkelte de enkelte foreninger i SLAK.

Afgrænsningen for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslevs områder :

Selskabets lokalområder områder er, i henhold til folderen: Brønshøj, Husum, Utterslev, Emdrup, Nordvestkvarteret, Bispebjerg, Grøndal, Bellahøj og Tingbjerg.

Grænsedragningen er mod Vanløse følgende:

Slotsherrensvej til Lindholmsvej fra Rødovre. Derefter i lige linie fra bagskellet af ulige numre af Lindholmsvej (grunde syd for vejen) til Astrupvej og herfra ad denne mod syd og vest for Risbyvej (bagskellet til ulige numre) til Slotsherrensvej. Derefter ad Slotsherrensvej til Sallingsvej mellem Randbølvej og Ådalsvej og derfra ned til kommunegrænsen til Frederiksberg.

To forhold gør sig gældende disse grænser som ikke følger veje er følgende:

1)   I Vanløse er der grundejerforeningen: Kirkestiens Villaby hvis områder er på begge sider    af  Slotsherrensvej og man skærer ikke grundejerforeningsområder over. Meste af området er syd for Slotsherrensvej.

2)   Katrinedals Skole er en Vanløseskole og ligesom forskellige institutioner relaterer til Vanløse og omkring Ådalsvej er grøndalske grundejerforeninger Ådalsvej og Åbakken.

Grænsedragningen kan mere specifikt ses på de Topografiske kort

Denne Grænsedragning er aftalt med Nis Petersen, arkivlederen af Vanløse Byhistoriske Arkiv.

3) Fra Frederiksberg følger grænsen til Nørrebro S-togslinien Ringbanen.

Grænsedragningen til Østerbro er følgende:

Det østlige område af Emdrup (med postnumret 2100 Ø) er fælles område som ikke kan skilles af historiske grunde, jvf. Historisk notat nr. 25 og som på kortet er skraveret. Områder grænser er følgende:

Emdrup Sø, Tuborgvej, Farumbanen, ringbanen mod Hellerup Station til Tuborgvej, østskel af Mindelunden og sydskel af Blindeinstituttet til kommunegrænsen og tilbage til Emdrup Sø igen.

Østerbro Lokalhistoriske Forening betragter deres område som værende postnumret 2100 København Ø og Vores Selskab går efter de topografiske område. Endvidere har Emdrup Grundejerforening sat deres område afgrænsning mod øst efter denne afgræsning i deres 100 års jubilæumsbog fra 2001.

Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune