Bestyrelsen for SLAK

Efter generalforsamlingen 9. april 2019.

Peter Saxov, Formand
Østerbro Lokalhistoriske Forening, peter@2100lokalhistorisk.dk,
mobil: 20 24 26 41

Næstformand: Asbjørn Kaasgaard
asbjorn@webspeed.dk mobil: 50 56 86 70

Kasserer: Anders Hjorth
info@sundbylokalhistorie.dk mobil: 20 20 92 78

Medlem: Verner Langballe
lgb@gfnet.dk 23 27 35 90

Medlem: John Dickov Hansen
dickov1951@gmail.com mobil:29 46 28 24

Suppleant: Bjarne Weesch
bjarneweesch@yahoo.dk

Suppleant:         Ingolf Broe 
flogni@webspeed.dk                  38 71 93 00

Revisor: Ingrid Bøvith
ingrid.Bøvith@private.dk mobil: 20 70 52 08

Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune