Bestyrelsen for SLAK

Efter generalforsamlingen 2022 er bestyrelsens sammensætning

Peter Saxov, Formand
Østerbro Lokalhistoriske Forening, peter@2100lokalhistorisk.dk,
mobil: 20 24 26 41

Næstformand: Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Lokalhistoriske Forening, asbjorn@webspeed.dk mobil: 50 56 86 70

Kasserer Anders Hjorth
Sundby info@sundbylokalhistorie.dk, mobil: 20 20 92 78

Verner Langballe
Islands Brygge, lgb@gfnet.dk, 23 27 35 90

John Dickov Hansen
Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv, dickov1951@gmail.com, mobil: 29 46 28 24

Suppleant: Bjarne Weesch
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv, bjarneweesch@yahoo.dk

Suppleant:  Morten Lander Andersen
Østerbro Lokalhistoriske Forening

Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune