Formål og vedtægter

SLAK – Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune

Foreningens formål er at varetage de lokalhistoriske foreningers og arkivers fælles interesser med henblik på at styrke deres stilling som kulturinstitutioner.

Kultur og Fritidsforvaltningen finansierer direkte huslejeomkostninger til alle de lokalhistoriske arkiver i København, og yder et tilskud til formidlidlingsaktiviteter mm. via SLAK. SLAK fordeler årligt dette tilskud til de enkelte arkiver efter ansøgninger og forestår afrapportering til kommunen.

Foreningen skal desuden virke for udbygning af samarbejdet mellem de enkelte lokalhistoriske foreninger og arkiver, f.eks. ved udveksling af erfaringer og materiale og ved gennemførelse af fælles aktiviteter (møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlingskampagner, mv.).

Foreningen består af de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune.
Hver forening og arkiv har ét medlemskab.

Til foreningen kan associeres institutioner, organisationer, samarbejdspartnere, m.fl.
Disse ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret.

Vedtægter

Herunder kan du downloade SLAK’s vedtægter, som revideret på generalforsamlingen i april 2024.

Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune