Fra byvandring i Valby, september 2023

Kan lokalarkiverne fortsætte i 2025?

I sommeren 2024 står de københavnske lokalarkiver igen i en kritisk situation.

Ved udgangen af maj 2024 har lokalarkiverne fået afslag på en ansøgning til kommunen om en supplerende bevilling for 2025.

Situationen er den, at de lokalhistoriske arkiver i København i de senere år har fået kommunale tilskud, bestående af en varig bevilling samt midlertidige, supplerende bevillinger.

Den nuværende supplerende bevilling bortfalder ved udgangen af 2024. Den varige bevilling alene er ikke tilstrækkelig til at dække lokalarkivernes faste omkostninger (husleje mv.). Derfor er en supplerende bevilling helt afgørende for at lokalarkiverne kan fortsætte driften.

Den bedste løsning er en permanent bevilling, som kan dække arkivernes drift og visse formidlingsaktiviteter. Dermed kan der komme ro om den økonomiske situation. Usikkerheden har stor betydning for de frivillige medarbejderes engagement. I 2024 har lokalarkiverne modtaget cirka 626.000 kr i varig bevilling, og cirka 374.000 kr i midlertidig bevilling, i alt cirka 1.000.000 kr. Vores ønske er en permanent – og løbende reguleret – bevilling af denne størrelsesorden.

Når kommunens politikere skal forhandle Budget 2025 vil der komme til at foreligge et budgetnotat om de københavnske lokalarkiver, udarbejdet af forvaltningen.

Vi håber på politikernes opbakning, når de skal forhandle budgettet. Uden en løsning på økonomien kan de københavnske lokalarkiver ikke fortsætte.

Baggrundsinformation: Om de lokalhistoriske arkiver i København

De lokalhistoriske arkiver varetager lokalhistoriske opgaver, som ingen andre i dag løser. Frivillige lægger hvert år tusindvis af timers arbejde i lokalarkiverne, og sørger for at

  • indsamle og sikre arkivalier
  • registrere indkomne materialer
  • sikre åben adgang for interesserede til de indsamlede materialer
  • formidle lokalhistorisk viden til lokalområdet gennem udstillinger mm.

    Hvis de lokalhistoriske arkiver må lukke, skal det indsamlede materiale overgå til Københavns Stadsarkiv. Det er en opgave, som Københavns Stadsarkiv hverken har plads eller ressourcer til at løse.

    Fordi de lokalhistoriske arkiver er baseret på frivillig arbejdskraft kan deres drift sikres med et beløb, der blot er en brøkdel af den udgift, som en lukning af lokalarkiverne vil udløse.

    I 2024 modtager SLAK en fast bevilling på cirka kr. 626.000 samt en supplerende bevilling på cirka kr.  374.000. Bevillingen er til deling mellem de 10 lokalhistoriske arkiver i København.