Arkiverne er kommet ud af kritisk situation

De lokalhistoriske arkiver i København havnede i september 2023 i en kritisk situation. I september blev der indgået en budgetaftale for 2024, som indebar, at en del af den hidtidige bevilling til lokalarkiverne bortfaldt – og dermed at der ikke mere var dækning af lokalarkivernes basale drift.

Men heldigvis har Københavns Kultur- og Fritidsudvalg  på et møde den 26. oktober 2023 besluttet at forlænge støtten til de københavnske lokalhistoriske arkiver med 381.000 kr. for 2024.

Dermed har udvalget imødekommet arkivernes ønske, så vi heldigvis kan fortsætte for fuld kraft med vores lokalhistoriske arbejde.

Så vidt vi har forstået vil Kultur- og Fritidsudvalget arbejde videre, så der senere kan sikres en løsning på lokalarkivernes økonomi, som rækker ud over 2024.

Så fra de københavnske lokalarkivers side vil vi takke politikerne for at have været lydhøre over for vores situation.

Se evt. referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. oktober.